My tutorials

Det här är min steg för steg beskrivning på ett Stair step fold kort som jag hoppas kan komma er till nytta. Jag vill betona att det finns många beskrivningar på det här kortet ute i cyber men det här är mitt sätt och jag vill ge mina läsare chansen att prova på den här underbara kortvikningen! Om du har en scor-pal är det ännu enklare än så här ;)
*****************************
This is my tutorial on how to make a stair step fold card. I hope someone will find it helpfull. I want to make surtain you understand there are lot´s of other nice tutorials out there in cyber showing you how to make this card -  but this is my way. I´d like to give my readers a chance to try out this lovely fold! If you have a scor-pal it´s even easier than this ;)


Mät upp en bit på 17 cm * 26 cm och skär ut den med din skärmaskin / Measure up a piece of cardstock, 17 cm * 26 cm. Cut it out.

Längs med papprets långsida på 8 cm ritar du upp en tunn linje. / Align the paper draw a thin pencilline at 8 cm.

Längs med pappersbiten mäter du upp streck vid 3 cm, 6 cm, 10 cm, 14 cm and 20 cm. Men inte hela vägen ner utan bara till din tunna linje längs med papprets långsida (den du ritade tunt vid 8 cm)
Här kan du se hur pappersbiten ser ut när alla mätningar är färdiga. Strecken skall som sagt målas dit tunt så att de är lätta att sudda ut senare. / Align the 26 cm side draw thin pencillines at 3 cm, 6 cm, 10 cm, 14 cm and 20 cm. But not all the way down. Just down to the tihin line you drew align the paper at 8 cm. Here you can see waht the paper looks like when all measurments is ready.

Använd en bra linjal (helst av metall) och ditt falsben för att "befästa" alla ställen där vikning skall ske senare. Lägg linjalen längs med dem tunna strecken du ritat upp och dra falsbenet längs strecket. / Us a good ruler (preferably made of metal) and a scor- tool to set all the scores. This is a step you take so it´s easier for you to fold later on. Place the ruler align the thin lines and scor.

Använd ditt falsben för att "befästa alla ställen där kortet skall vikas. När du är klar skall det se ut så här. Alla linjer skall vara tydligt ut märkta. / Use your scor tool to set all the scores on the card. When youré done it should look like this with marked lines.

Plocka fram en stållinjal och kniv. Lägg stållinjalen längs med strecken du ritade tunt längs med pappret på 8 cm. Skär med kniven mellan 3cm och 20 cm. Radera sedan ut strecket. / Use a craft knife and a metal egded ruler to cut on the thin pencil line between 3 cm and 20 cm. After that erase the pencilline

Vik kortet ute vid kanten där du markerade vid 13 cm. Vik sedan alla "berg" och "dalar".
Fold the card where you made a mark at 13 cm. Then fold inner scores to set "mountain" and "valley" scores.
Om du har gjort rätt, ser kortet ut så här när du vikt det / If you succesfully folded the card it should look like this now

Använd ditt falsben för att riktigt "befästa" vikningen. Hoppar du över detta viker kortet ut sig hela tiden och det är helt enkelt inte lika snyggt / Use your scor tool to set all the scores. If you don´t the card won´t look as good since it´s going to unfold it self

Nu ser ditt kort ut så här, dags att sätta igång med dekoreringen! / Now your card looks like this, time to decorate and embellish it the way you want to!

Så här blev mitt kort / This is how my card turned out

Om ni har några frågar så hör gärna av er! / If you have any questions don´t hesitate to contact me!

Lycka till! / Good luck!